Privatlivspolitik

Forord

 1. ERMAX værdsætter dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for vort firma og vore produkter.
 2. Beskyttelse af dine personlige data når du besøger vores hjemmeside er vigtigt for os. Vi overholder alle lovmæssige regulativer omkring data beskyttelse. I forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, behandles dine personlige data kun når det er nødvendigt for formål beskrevet nedenfor.
 3. Vores hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider hos andre udbydere, hvor denne privatlivspolitik ikke gælder. ERMAX har ingen indflydelse på, hvorvidt disse hjemmesider overholder lovmæssige regulativer omkring data beskyttelse. ERMAX har intet ansvar for indholdet på tredjepersons hjemmesider.
 4. Efterfølgende finder du information om hvordan vi sikrer databeskyttelse og hvilke slags data vi indsamler og til hvilket formål.

ERMAX respekterer dine personlige data

 1. Beskyttelse af dine personlige data når vi behandler personlige data og sikkerheden omkring forretningsmæssige data er vigtig for os, og der tages hensyn til dette i vores forretningsgange.
 2. Vi behandler personlige data som indsamles under dit besøg på vores hjemmeside både fortroligt og i overensstemmelse med General Data Protection Regulation (GDPR).

Databehandling i forbindelse med besøg på vores hjemmeside

 1. Efter hvert besøg på vores hjemmeside, opbevares adgangsdata i serverlogen.  Følgende data opbevares:

  - Dato, tidspunkt og forespørgsel som din browser stiller til serveren
  - Omfanget af de sendte data
  - Det operative system
  - Hjemmesiden hvorfra du kom til den ønskede side (IP adresse)
  - Produkt og version information på den anvendte browser (bruger agent)
   
 2. Disse data opbevarer ikke hos en bestemt person hos ERMAX. De opbevarede data bruges til at sikre et problemfrit set-up af forbindelsen, systemintegriteten og stabiliteten samt for sikker brug af vores hjemmeside og analyseres kun i forbindelse med statistiske formål. Det lovmæssige grundlag for denne databehandling er i henhold til paragraf 6 afsnit1 S. 1 lit. F. GDPR. Vores retmæssige interesse relaterer sig til ovennævnte formål. Vi anvender aldrig indsamlede data til formål omkring din identitet. Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies und analysetjenester. Se afsnit 5 – 7 i denne privatlivspolitik for yderligere informationer.

Behandling af personlige data

 1. ERMAX behandler kun dine personlige data hvor det er nødvendigt for at overholde gældende regler omkring behandling af dine personlige data og kun hvad der er nødvendigt for at overholde gældende regler i særdeleshed omkring behandling af forespørgsler, (midlertidig) opbevaring af tilbud eller kontrakter som er sendt til dig samt teknisk administration af omfanget af produkter på vores hjemmeside.
 2. De følgende personlige data omkring besøgende på vores hjemmeside opbevares hvis der er givet samtykke hertil eller hvis der foreligger lovmæssig hjemmel hertil: Efternavn, fornavn og firma mailadresse samt telefon og mobil nummer.
 3. Disse data behandles strengt fortroligt, Disse data kan kun videregives til tredjeperson såfremt du har givet udtrykkelig tilladelse hertil i henhold til paragraf 6 afsnit 1 S 1 lit. A GDPR, såfremt videregivelse er nødvendig i henhold til paragraf 6 afsnit 1 S. 1 lit. F GDPR til fornægtelse, anvendelse eller forsvar af lovmæssige krav og hvor der ikke er grund til at antage, at du har en lovmæssig interesse i ikke-videregivelse af dine data, i det tilfælde at der er lovmæssig forpligtigelse til videregivelse i henhold til paragraf 6 afsnit 1 S 1 lit. C GDPR, ligesom det er lovligt og nødvendigt for konklusion omkring kontraktmæssige relationer med dig, særligt i forhold til ordrer, levering og betalingsprocesser.
 4. Data indsamlet hos os slettes så snart det ikke længere er nødvendigt til de formål, hvortil det var indsamlet, med mindre du har givet samtykke til opbevaring ud over paragraf 1 sætning 1 lit. A GDPR. I dette tilfælde slettes data efter opbevaring og når dokumentationsforpligtigelsen er udløbet eller dit samtykke er trukket tilbage.

Sikkerhed for dine personlige data

 1. Dine personlige data vil kun blive videregivet til tredjeperson eller på anden vis overført, hvis dette er nødvendigt for at udarbejde eller afslutte en kontrakt eller i forbindelse med fakturering eller hvis du på forhånd har givet samtykke. I det omfang at ERMAX er lovmæssigt eller ved dom er forpligtiget til at videregive dine personlige data, videregiver vi kun relevante data til offentlige institutioner og autoriteter som er berettiget til at modtage information i henhold til lovmæssige regulativer.
 2. ERMAX træffer sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller mod adgang for uautoriseret offentliggørelse. Vore sikkerhedsforanstaltninger er altid i tråd med den teknologiske udvikling. Vi kan ikke garantere for fuld datasikkerhed i ikke-krypteret kommunikation via e-mail – som denne.

Google Analytics

 1. Vores hjemmeside anvender Google Analytics, et web analyseværktøj fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender såkaldte “cookies”, tekstfiler som opbevares på din computer og som muliggør en analyse af dit brug af vores hjemmeside. Informationen genereres ved hjælp af denne cookie omkring dit brug af vor hjemmeside og overføres som udgangspunkt til en server i USA og opbevares der. Hvis IP anonymiseringsfunktionen aktiveres på vores hjemmeside, vil din adresse på forhånd blive forkortet af Google inden for EU-medlemslande. Kun i særlige tilfælde vil den komplette IP adresse blive overført til en Google server in USA og forkortet der. På vegne af vores service udbyder vil Google anvende denne information til analysering af dit brug af vores hjemmeside til udarbejdelse af rapporter omkring hjemmesideaktiviteter og til at udføre yderligere service omkring aktiviteter på hjemmesiden forbundet med hjemmeside brug og internet brug. IP adressen, der overføres via din browser inden for omfanget af Google Analytics vil ikke blive sammenflettet med andre Google data. Du kan forhindre opbevaring af cookies ved hjælp af en opsætning i din browser software, men vi må understrege, at du i det tilfælde ikke kan anvende alle funktioner på hjemmesiden i fuldt omfang. Du kan også forhindre Google i at indsamle data genereret ved hjælp af cookie og relaterende til dit brug af vores hjemmeside (inkl. din IP adresse) ligesom du forhindre Googles behandling af disse data fremadrettet -
  tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk ved at downloade og installere browser add-on som er tilgængelig der.
 2. Ved brug af vores hjemmeside, giver du accept til Googles overførsel af data indsamlet som beskrevet ovenfor med de beskrevne formål.
 3. Denne hjemmeside anvender produktet Google Maps fra Google Inc. Ved brug af denne hjemmeside, giver du accept til indsamling, overførsel og anvendelse af de automatiske indsamlede data af Google Inc, deres repræsentanter og tredjemand. Betingelserne for brug af Google Maps kan findes her (www.google.com/intl/dk_en/help/terms_maps/)
 4. Brug af reCAPTCHA
  For at beskytte input formularer på vores hjemmeside, anvendes “reCAPTCHA” service fra Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, efterfølgende kalder “Google”. Brug af denne service gør det muligt, at se om de tilsvarende inputs kommer fra et menneske eller om dette er genereret via en automatisk maskintransmission.

  Brug af service "reCAPTCHA" sker i overensstemmelse med Googles betingelserne som findes her - https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Sociale medier

 1. Med udgangangspunkt i paragraf 6, afsnit 1 S 1 lit. F GDPR – kaldet ”sociale medier” anvendes disse på vores hjemmeside (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing). Data – også personlige data – kan i særlige tilfælde sendes via disse sociale medier til serviceudbydere og kan blive brugt af disse.
 2. Vores hjemmeside indsamler ikke personlige data via sociale medier eller via brug af disse. For at forhindre data fra at blive overført til serviceudbydere uden brugerens kendskab, anvender vi den såkaldte Shariff løsning. Denne løsning sikrer, at ingen personlige data i første omgang overføres til udbydere af individuelle sociale medier når du besøger vores hjemmeside. Det er først når du klikker på et af ikonerne fra de sociale medier at data kan overføres til serviceudbyderen og opbevares der.

Dine rettigheder

 1. Du har ret til

  a. tilbagekalde den din tilladelse til overførsel af dine personlige data med fremadrettet effekt i henhold til paragraf 7 afsnit 3 GDPR. Dette betyder, at vi ikke har tilladelse til fremadrettet at overføre data omfattet af din tilladelse.

  b. modtage gratis information om de personlige data, vi opbevarer om dig i henhold til paragraf 15 GDPR. Du kan især få information om formålet med overførslen, kategorien af de personlige data, kategorien af de modtagere som har set / vil kunne se dine data, den planlagte varighed for opbevaring, eksistensen af rettighed til at korrigere, slette, begrænse overførslen eller tilbagekalde denne, eksistensen af retten til at klage, oprindelsen af dine data såfremt disse ikke er indsamlet hos os, samt eksistensen af en automatisk beslutningsproces inklusive profil og hvor det er relevant, meningsfyldt information om detaljerne.

  c. kræve omgående rettelse eller færdiggørelse af dine personlige data, som vi opbevarer, såfremt disse på trods af vore anstrengelser omkring korrekthed omkring data, falsk information skulle være opbevaret jævnfør paragraf 16 GDPR.

  d. kræve sletning af de personlige data, vi har opbevaret jævnfør paragraf 17 GDPR, såfremt overførslen ikke er nødvendig for udførelse af retten til fri tale og information, at opfylde en lovmæssig forpligtigelse, af grunde af offentlig interesse eller forfægtelse, anvendelse eller forsvar af retskrav.

  e. kræve begrænsning af overførsel af dine personlige data jævnfør paragraf 18 GDPR såfremt du betvivler korrektheden af dine data, transmissionen er ulovlig, men du opponerer mod at de bliver slettet og an vi ikke længere har behov for disse data, dog forlanger du det til fornægtelse, anvendelse eller forsvar af lovmæssige krav eller du har modsat dig  overførslen jævnfør paragraf 21 GDPR.

  f. modtage dine personlige data som du oplyst os om i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbar format eller kræve overførsel til en anden ansvarlig part jævnfør paragraf 20 GDPR.

  g. klage til en overordnet autoritet jævnfør paragraf 77 GDPR. Du kan som udgangspunkt kontakte en overordnet lokal autoritet.
 2. Såfremt dine personlige data behandles med baggrund i en lovmæssig interesse jævnfør paragraf 6 afsnit 2 S. 1 Lit GDPR, kan du anlægge en sag mod overførsel af dine data jævnfør paragraf 21 GDPR, såfremt der er grunde relateret til din særlige situation eller klagen er rettet mod direkte marketing. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til at klage uden at angive et specielt problem.
 3. Venligst kontakt den ansvarlige hos ERMAX omkring forslag eller klager vedrørende indsamling, overførsel eller brug af dine personlige data.

Ansvarlig part

Den ansvarlig part for databeskyttelsesloven er:

ERMAX
Vranderupvej 2
DK-6000 Kolding

Telefon: 3969 6800

Skulle du have spørgsmål omkring databeskyttelse, ønske om at forfægte rettigheder eller krav omkring dine personlige data – venligst send en mail til info@ermax.dk.

keyboard_arrow_up